Introducere

Documentul de față prezintă și clarifică ceea ce denumim generic ”Termeni și condiții” sau ”Termeni”, respectiv un set de reguli, dar și de informații, care stau la baza utilizării site-ului și serviciilor online qualified-test.ro. 

Cine suntem

Datele noastre de identificare:

Denumire: S.C. BIO SAVE ADRIATIC S.R.L.

Sediul social: Piața Națiunilor Unite nr. 3-5, bloc B2, scara 1, etaj 5, apartament 28, sector 4, București

Număr registrul comerțului: J40/2819/2023

Cod unic identificare: 47635263

E-mail  

Denumirea oficială de mai sus este completată cu numele nostru de brand Bio Save sau ”Qualified” sau biosave.ro sau qualified-test.ro, iar în prezentul document compania noastră va fi denumită și ”Organizația”, ”Compania” sau ”Bio Save”. Denumirea generică a website-ului Qualified-Test.ro va fi Site.

Accesarea site-ului nostru și a serviciilor pe care le punem la dispozițe prin intermediul acestuia implică acceptarea necondiționată a ”Termenilor și condițiilor” pe care îi vom detalia mai jos. În lipsa acceptului dumneavoastră expres, pe care vi-l vom solicita ori de câte ori vă exprimați interesul pentru vreunul dintre serviciile noastre furnizate pe Qualified-test.ro sau BioSave.ro, nu vom putea să vă oferim serviciile dorite și nici nu vom putea răspunde eventualelor solicitări.

Despre dumneavoastră

În termeni tehnici, vă vom numi în prezentul document Utilizator al Site-ului. Dacă la un moment dat veți alege să achiziționați unul dintre serviciile noastre prin intermediul Qualified-Test.ro, veți deveni un Client, întrucât vom intra într-o relație contractuală care va avea la bază un contract încheiat fizic sau prin mijloace electronice.

Definiții. Scop

În cele ce urmează veți găsi un glosar al termenilor utilizați pe parcursul acestui document. Sperăm să simplifice înțelegerea textului::

”Prestatorul” sau „Vânzătorul”:  înseamnă o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în secțiunea ”Cine suntem”.

“Produse”: înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt prezentate și oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul site-ului.

“Client” : înseamnă persoana fizică ce accesează Site-ul în nume propriu sau în numele unei persoane juridice și se înregistrează în secțiunea ”Plasați comanda” pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător.

“Contract”: înseamnă înțelegerea consensuală la distanță sau față în față intervenită între Vânzător şi Client, fără sau cu prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Site. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

“Specificații”: înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierile disponibile pe site.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Companie și fiecare Client care utilizează Site-ul până la momentul efectuării unei solicitări, respectiv a unei comenzi pentru servicii. Relația ulterioară, inclusiv dar fără a se limita la: stabilirea prețului, condițiilor și termenelor de prestare a serviciilor, obligații și drepturi ale fiecărei părți, vor fi stabilite exclusiv printr-un Contract, semnat între Client și Companie.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Site-ului sunt detaliate în politica de confidențialitate/nota de informare („Politica de Confidențialitate”), care completează ”Termeni și Condiții”. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate.

Utilizarea Site-ului implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Site în secțiunea ”Termeni și condiții”.

Proprietate Intelectuală

Pe scurt: tot ceea ce vedeți pe Site ne aparține din punct de vedere al proprietății intelectuale sau avem drept de folosire asupra lor, iar dumneavoastră vă obligați să nu ne încalcați aceste drepturi și să nu folosiți nimic de pe Site fără acordul nostru.

 1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
 2. Utilizatorul/Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate inetelctuală prevăzute la punctul de mai sus. Utilizatorul/Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.
 3. Toate informațiile disponibile pe Site (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului/Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Utilizatorului/Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești termeni și condiții.
 4. Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site/Site în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

Publicitatea și comunicările comerciale

Când derulăm aceste activități, denumite pe scurt activități de marketing direct, îți solicităm consimțământul expres, în prealabil. Există situații în care îți vom trimite comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim, așa cum este detaliat în Politica de Confidențialitate .

 1. Vă puteți exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică sau rețele sociale, permiţându-ne nouă și colaboratorilor noștri să efectuăm astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii sau în zona dedicată din Site.
 2. Puteți oricând să revocați consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
 • renunțarea la primirea Newsletterelor sau a comunicărilor comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
 • printr-un email trimis la adresa info@biosave.ro. 

Prezenta procedură va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial pe care vi le vom transmite.

Newsletterele și comunicările comerciale ale noastre sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de noi, cu care sunteți de acord.

Renunțarea de către dumneavoastră la primirea Newsletterelor sau ale altor comunicări comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind serviciile online efectuate de Companie și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioară considerându-se a fi legală. Vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca și după trimiterea revocării consimțământului să mai primiți pentru o scurtă perioadă comunicări comerciale din partea noastră, până se efectuează actualizarea completă a bazei de date sau în cazul unui back-up.

Utilizarea Site-ului

1. Nu veți utiliza Site-ul:

 •        în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;
 • în orice scop care nu este permis de acești Termeni;
 • în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale;
 • să accesați, să manipulați, să produceți daune sau să utilizați zone care nu sunt destinate publicului ale Serviciilor, sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor companiei sau ale sistemelor de livrare tehnică ale furnizorilor noștri;
 • să accesați sau să încercați să accesați date ale altor Utilizatori ai Produselor/Platformei sau să pătrundeți, accesați, penetrați oricare dintre măsurile de securitate referitoare la Produse sau să sondați, să scanați sau să testați vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să încalcați sau să evitați orice securitate sau eventuale măsuri de autentificare;
 • să introduceți orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea Produselor oferite, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, refuzul atacurilor de serviciu (denial of services), bombele de timp, viermii, caii troieni, viruși sau orice alt software sau hardware malefic;
 • să interferați sau să perturbați (sau să încercați să faceți acest lucru) accesul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcare, flooding, spaming sau prin scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru servicii;
 • în alte scopuri comerciale decât cele permise în mod expres în acești Termeni;
 • să falsificați orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice e-mail sau postare, sau în orice mod să folosiți Produsele pentru a trimite informații sursă alterată, înșelătoare sau falsă.

Nu răspundem pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Site).

Sesizări și reclamații

 • Ne puteți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Site pentru orice nelămurire sau probleme aveți în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei, este posibil să aveți la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, rețele de socializare etc.), pe care o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spuneți despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii furnizării Produselor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal;
 • Pentru sesizări sau reclamații legate de Produse, aveți la dispoziție adresa de e-mail din site sau alt mod de contact disponibil, în funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, veți putea urma procedura descrisă mai sus;
 • Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor;
 • Vă rugăm să aveți în vedere că nu suntem obligați să răspundem solicitărilor de informații și de consultanță venite prin intermediul Platformei în lipsa achitării contravalorii serviciilor respective.

Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Clientul înțelege şi acceptă să transmită Companiei date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Nota de informare/Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții. 

Forța majoră

 1. Nici Vânzătorul și nici Clientul nu vor fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de Codul Civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române.

Vom încerca cu toții să rezolvăm pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile aici.

Modificări aduse prezentului document

Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document și vom decide care este maniera optimă de notificare a Utilizatorilor (pop-up, push notification, e-mail etc.). Prin urmare vă recomandăm să accesați această pagină pentru a citi întotdeauna cea mai recentă versiune.

Ultima actualizarea a acestui document a fost efectuată în data de: 1 martie 2023.