Qualified® 360° este un test prenatal care vă oferă informații complexe despre trisomii și monosomii pentru toți cromozomii, pentru o imagine mult mai precisă a microdelețiilor și duplicaţiilor în raport cu testele NIPT standard.